welcome Запитване за превод или за уеб дизайн? Ние сме винаги на линия:

тел. +359 878 23 32 72
Скайп: dragomaniood


имейл: admin@dragomani.org

Грешка
  • Статията не е намерена
  • Нямате права, за да видите този ресурс.

Превод на сайта:

Крилати мисли

"
ﺯﻴﺮﺁﻔﺘﺍﺐ ﺴﺭﺥ  
ﺍﻧﺪﻴﺷﻪﻫﺍﻰﻤﻦﻴﻛﺍﻴﻙﺮﻨﮚ
ﻤﻰﮜﻴﺮﻨ
ﺪﺮﻁﻴﻑﺮﻨﮜﺍﺮﻨﮜﺸﺍﻦﻴﺍﻢﻰﺯﺍﻴﻨﺪﻢﻰﻤﻴﺮﺪ
ﺍﻴﻦﺑﺎﻟﺑﻰﺨﻨﺪﺍﻦﻮﺁﻦﺑﺎﺪﻴﺪﻪﺍﻰﮔﺮﺍﻦ
Под червеното слънце Мислите ми, една по една, цвят придобиват, А в този цветен спектър дните се раждат и умират, Един с усмивка на уста, а друг със сълзи на очи. "

(Надер Надерпур, ﺷﺑﻰﺑﺎﺨﻮﻴﺵ)
превод от персийски: Виолета Кярими


Калкулатор преводи

Език за превода:
Брой страници:
Вид на поръчката:
обикновена, прав превод
обикновена, обратен превод
експресна
Отстъпки:
редовни клиенти (-5%)
студентска (-5%)