welcome Запитване за превод или за уеб дизайн? Ние сме винаги на линия:

тел. +359 878 23 32 72
Скайп: dragomaniood


имейл: admin@dragomani.org

Преводи от и на чешки език

Агенция за преводи и уеб дизайн Драгомани извършва преводачески услуги по интернет за:


  • преводи от чешки език на български език;
  • преводи от български език на чешки;
на всякакъв вид документи, статии, ръководства, художествени текстове и интернет страници.

Цени за превод от и на чешки език

Цената за превод на стандартна машинописна страница текст (1800 символа) от или на чешки език е:

За обикновена поръчка (3-5 работни дни): 15 лв/стр.;

За бърза поръчка (до 3 работни дни): 20 лв/стр.

Проверете цената за превод на текст на или от чешки, като въведете броя страници и изберете приложимите отстъпки в съответните полета в калкулатора вдясно.

Можете да направите поръчка за превод като прикачите файловете за превод към писмото.

Чешки език

Чешкият език принадлежи към западнославянската езикова група. Най-ранните запазени писмени паметници на чешки са Пражките глаголически листове (11в.) и Киевските листове (10в.), съдържащи религиозни тесктове.

До 19в. наименованието на езика било "бохемски". Чешката азбука съдържа 42 букви, от които 10 са гласни (5 дълги и 5 кратки), падежите в езика са 7.

Днес чешки говорят приблизително 12 милиона души, а самият език е най-близък до словашкия, като единствено западно словашките диалекти създават известни затруднения в разбирането на чехите. Причина за близостта на езиците е и общата история на двата народа-носители на езика. От 1918г. до 1993г. съществува държавата Чехословакия, която обединява днешните Словакия и Чешка република.

Превод на сайта:

Крилати мисли

" Deserves it! I dare say he does. Many that live deserve death and some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be so eager to deal out death in judgement. For even the wise cannot see all ends.
(Lord of the rings)

Заслужава! Бих казал, че да. Много от живите заслужават смърт и някои от тези, които умират заслужават живот. Можеш ли да им го дадеш? Тогава не бързай със смъртните присъди. Защото дори мъдрите не могат да видят всичко. "

Толкин, Властелинът на пръстените превод: С. Митков


Калкулатор преводи

Език за превода:
Брой страници:
Вид на поръчката:
обикновена, прав превод
обикновена, обратен превод
експресна
Отстъпки:
редовни клиенти (-5%)
студентска (-5%)