welcome Запитване за превод или за уеб дизайн? Ние сме винаги на линия:

тел. +359 878 23 32 72
Скайп: dragomaniood


имейл: admin@dragomani.org

Преводи от и на нидерландски (холандски) език

Агенция за преводи и уеб дизайн Драгомани извършва преводачески услуги по интернет за:


  • преводи от нидерландски (холандски) език на български език;
  • преводи от български език на нидерландски (холандски);
на всякакъв вид документи, статии, ръководства, художествени текстове и интернет страници.

Цени за превод от и на нидерландски (холандски)

Цената за превод на стандартна машинописна страница текст (1800 символа) от или на нидерландски (холандски) език е:

За обикновена поръчка (3-5 работни дни): 18 лв/стр.;

За бърза поръчка (до 3 работни дни): 24 лв/стр.

Проверете цената за превод на текст на или от нидерландски (холандски), като въведете броя страници и изберете приложимите отстъпки в съответните полета в калкулатора вдясно.

Можете да направите поръчка за превод като прикачите файловете за превод към писмото.

Нидерландски (холандски) език

Холандски език като майчин говорят близо 22 милиона души, а още около 5 милиона души говорят холандски като втори език. Освен в Холандия, холандският език е официален език в още няколко държави - Белгия (наред с френски и немски), Суринам, Аруба и Нидерланските антилски острови. Холандският език също така стои в основата на т.нар. африканс, който се говори в някои африкански страни, най-вече в Южна Африка и в Намибия.

Холандският език спада към групата на западно германските езици. Като повечето такива езици, в холандските думи често се наблюдава струпване на съгласни. Рекордът държи думата slechtstschrijvend (най-лошо писане) с цели 9 струпани съгласни. В разговорната реч обаче често няколко съгласни звука се обединяват и произнасят като един.

Граматично холандският език много наподобява немския. Така напр. словоредът е еднакъв - подлог-допълнение-сказуемо, като за модалните глаголи важи същото правило като в немския език - модалният глагол идва на втора позиция, а основният глагол - последен. В холандския език има три рода - мъжки, женски и среден, но първите два почти са се слели в общ род. Както и в английския език, съгласуването на прилагателните и окончанията за съществителните са се опростили с времето.

Още една прилика с немския език е наслагването на няколко съществителни за образуване на нова дума с комплексно значение. Една от най-дългите такива думи е wapenstilstandsonderhandeling (преговори за прекратяване на огъня), но в официални документи може да се видят и думи като 30-буквената vertegenwoordigingsbevoegdheid (разрешение за представляване). Въпреки че официалният правопис изисква подобни думи да се пишат слято, в днешно време много хора ги пишат разделено. Понеже подобно разделяне на думите прилича на английския правопис, някои хора наричат тази практика "английската болест".

Холандският език е един от най-богатите на думи - в Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (Речник на холандския език) са записани 430 000 думи. Самият речник е най-големият печатен речник в света, а за създаването му са отнели цели 147 години (от идеята за създаването до първото му издание). Голяма част от думите в холандския език са с немски произход, но има и не малко заемки от гръцки, латински, френски, а особено в днешно време и от английски.

Превод на сайта:

Крилати мисли

" ...človek si komplikuje život tým, že si ho chce zjednodušiť

Човек усложнява живота си, докато се стреми да го опрости. "

Pavol Janík
превод: Станимира Колева


Калкулатор преводи

Език за превода:
Брой страници:
Вид на поръчката:
обикновена, прав превод
обикновена, обратен превод
експресна
Отстъпки:
редовни клиенти (-5%)
студентска (-5%)