welcome Запитване за превод или за уеб дизайн? Ние сме винаги на линия:

тел. +359 878 23 32 72
Скайп: dragomaniood


имейл: admin@dragomani.org

Преводи от и на естонски език

Агенция за преводи и уеб дизайн Драгомани извършва преводачески услуги по:

  • преводи от естонски език на български език;
  • преводи от български език на естонски език.

Преводачите ни с естонски език имат опит в преводите на текстове, свързани с културология, видео и фотография, както и публицистика.

Цени за превод от и на естонски език

Цената за превод на стандартна машинописна страница текст (1800 символа) от или на естонски език е:

За обикновена поръчка (срок за изпълнение 3-5 работни дни):30 лв/стр.;

За бърза поръчка (до 3 работни дни): 40 лв/стр.

Естонски език

Естонски език говорят близо 1 150 000 души в Естония и още няколко десетки хиляди емигранти в страни като Русия, Швеция, Финландия и САЩ. Естонският език принадлежи към балтийско-финската група от уралски езици и е родствен с финския език, който се говори от другата страна на Финландския залив. Естонският език е един от малкото говорими в Европа езици, които не принадлежат на индо-европейското семейство.

Интересна особеност на естонският език е използването на три вида гласни - кратки, дълги и двойно дълги. Тези видове гласни се редуват в различните граматични форми на дадена дума, което придава ритъм на говоримия естонски език.

Поради историческото силно влияние на немските езици, 20-25% от думите в естонския език са заемки от Англо-Саксонски и горно-немски, но като цяло думите в естонския език не приличат на никой от съседните му географски езици. Любопитно е обогатяването на езика със сътворени думи от видни естонски учени и реформатори като Ado Grenzstein и Johannes Aavik (1880–1973)

По отношение на граматиката следва да се отбележи, че в естонския език съществителните нямат родове, но за сметка на това прилагателните се съгласуват със съществителните по 14 падежа.

Естонската азбука е в основата си латиница, но има и няколко специфични букви: ä, ö, ü, õ, както и по-късните добавки š и ž. Ето примерно как изглежда чл.1 от Декларацията за правата на човека:

Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim.

(по материали от Wikipedia)

Превод на сайта:

Крилати мисли

" Думки, наче повiтря; його годi побачити, але воно твердiше землi i сильнiше води:ламає дерева, руйнує будiвлi, жене хвилi й кораблi, їсть залiзо i камiнь, гасить і роздуває полум'я. Так i думки сердечнi – начебто немає їх, але вiд цiєї iскри пожежа, хвилювання i руїна, вiд цього зерна залежить цiле дерево нашого життя.

Мислите са като въздуха; той не може да се види, но е по-твърд от земята и по-силен от водата – чупи дървета, разрушава сгради, гони вълни и кораби, разяжда желязото и камъка, гаси и раздухва пламъка. Така е и с мислите на сърцето – като че ли тях ги няма, но тази искра поражда пожар, вълнение и разрушение; от това зърно зависи цялото дърво на нашия живот. "

Григорий Сковорода
превод: Иванка Хиндалова-Шерстюк


Калкулатор преводи

Език за превода:
Брой страници:
Вид на поръчката:
обикновена, прав превод
обикновена, обратен превод
експресна
Отстъпки:
редовни клиенти (-5%)
студентска (-5%)