welcome Запитване за превод или за уеб дизайн? Ние сме винаги на линия:

тел. +359 878 23 32 72
Скайп: dragomaniood


имейл: admin@dragomani.org

Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между Драгомани ООД и лицата, ползващи сайта и изпращащи запитвания през формата за обратна връзка, чата или Skype профила, намиращи се на http://www.dragomani.org.

Дефиниции

 • "НИЕ", "ДРАГОМАНИ", "ДРУЖЕСТВОТО" – означава Драгомани ООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Априлов“ 78А, ЕИК 200990216.
 • "САЙТ" – означава уеб сайта на адрес www.dragomani.org
 • "ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА" – означава формата за обратна връзка, намираща се на уеб сайта www.dragomani.org
 • "ЧАТ" – означава чат платформата, намираща се на www.dragomani.org, предоставящ възможността за изпращане на запитвания и файлове
 • "SKYPE ПРОФИЛ" – означава профилът в Skype на фирма Драгомани ООД, а именно: dragomaniood
 • "КЛИЕНТ" – означава лице, което е възложило на Драгомани ООД извършването на превод на текст и/или на устен превод
 • "ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").
 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта www.dragomani.org.

Цени

Всички представени на сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им като Драгомани си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време, както и да изготвя конкретни оферти по запитвания, отправени от клиенти.

Законова Гаранция. Информация за потребители.

Поръчки

Поръчки могат да правят само клиенти, приели общите условия.

Плащане

Цената за превод, възложен на и приет от Драгомани ООД може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

1. Банков превод
2. В брой на място в офиса на фирмата

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в момента на потвърждаване на възложения превод; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

ВАЖНО!!! При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

ВАЖНО!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на възлагане на превода. След изтичане на този срок Драгомани ООД няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Договор

Договорът за извършване на превод между Драгомани ООД и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Драгомани ООД. Потвърждаването на сключен с Драгомани ООД договор за превод, се извършва на предоставената от клиента електронна поща, а в случай на заявяване на превод на място в офиса на Драгомани ООД – потвърждението се извършва в устна форма.

Доставка

Доставка на преводи на хартиен носител се извършва до адрес, посочен от клиента и за сметка на клиента. Сроковете за доставка преводи на хартиен носител зависят от куриерската фирма, която клиентът посочи за доставчик на превода.

Получаване в офиса

Получаването на превод в офиса е възможно в рамките на работното време на офиса на Драгомани ООД, а именно: в делнични дни между 9:00 - 13:00 и 14:00 - 17:00 ч. Клиентът може да получи 1 екземпляр от всеки възложен превод; всеки разпечатан екземпляр над този брой се заплаща допълнително.

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата Политика за защита на личните данни на Драгомани ООД, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.dragomani.org.

Вашите данни, предоставени при запитване или заявка за превод, ще бъдат записани в единна база данни на Драгомани ООД („Администратор/а/ът“) и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените от Вас данни да бъдат използвани от служителите на Драгомани ООД с цел изготвяне на преводи, възложени от клиента, както и с цел връзка с клиента в хода на изпълнение на преводите. Вашите данни ще се съхраняват за период от 1 (една) година от момента, в който бъдат предоставени на Драгомани ООД, и ще бъдат заличени след изтичането на този период или при изрично посочено желание от Ваша страна.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме

 • Когато се свързвате с нас със запитване или заявка за превод, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация и др.
 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Как използваме личните данни

 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за извършване на услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени заявки, промени в Общите условия или други правила.
 • Веднъж заявено съгласие за обработка на личните данни може по всяко време да бъде оттеглено. Ако след постъпило запитване за превод от Ваша страна не последва поръчка на превод, ние няма да съхраняваме Вашите лични данни.
 • Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори и/или институции, които обработват Вашите документи (например посолства, министерства, куриерски фирми и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате като се свържете с нас по имейл, телефон, чат, Skype или чрез лично посещение в офиса на фирмата.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до admin@dragomani.org. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за изпращане на запитването/заявката за превод, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за когото се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок, ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Други

Драгомани ООД се ангажира да предоставя само услугите, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и срок на изпълнение на преводите, е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Драгомани ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, срокове и т.н., за да е своевременно информиран, в случай че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Драгомани ООД преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Драгомани ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които линковете препращат, се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за превод ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. Габрово, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Районен съд - Габрово.

Актуализация

Драгомани ООД може периодично да актуализира настоящите Общи условия. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.

Превод на сайта: