welcome Запитване за превод или за уеб дизайн? Ние сме винаги на линия:

тел. +359 878 23 32 72
Скайп: dragomaniood


имейл: admin@dragomani.org

Агенция за преводи и уеб дизайн Драгомани
Италиански преводи

Агенция за преводи и уеб дизайн Драгомани предлага услуги по писмен превод от италиански език на български и от български на италиански на всякакви видове документи.

Преводачите ни с италиански език имат значителен опит в преводите на технически, икономически и юридически текстове.

Цени за италиански преводи

Цените за превод на страница текст (1800 знака) от български на италиански или от италиански на български са:

За стандартна поръчка (3-5 работни дни): 10 лв/стр.

За бърза поръчка (до 3 работни дни): 13 лв/стр.

Можете да проверите каква ще бъде крайната цена за италиански превод, използвайки калкулатора вдясно. Предлагаме разнообразни отстъпки, които са включени като избираеми възможности в калкулатора.

Можете да направите поръчка за превод от или на италиански език чрез формата ни за контакт, като просто добавите файловете за превод към писмото.

Устни преводи италиански-български

Предлагаме услуги по устни преводи италиански-български за следните градове:

Цената за един час устен превод е по договаряне. Моля да се свържете с нас поне 4 работни дни преди събитието.

Италиански език

Италианският език - един от най-често изучаваните езици в света, принадлежи към групата на романските езици и като такъв води началото си от латинския език. Най-старият писмен документ, в който могат да се намерят следи от италиански, е "Веронската загадка" - написана в полето на ръкопис с испански произход и датирана около края на 8-ми - началото на 9-ти век сл.Хр. Все пак, официално признатият за най-стар италиански документ е нотариална бележка от 960 г.сл.Хр. - известната "Placito Capuano".

Съвременният италиански език приозхожда от флорентинския диалект, който е бил използван през 14ти век в съчиненията на известни автори като Данте, Петрарка и Бокачо. Малко по малко диалекта започнали да използват всички образовани хора и до края на 16ти век флорентинският бил възприет като общ език за цялата страна. Въпреки това обаче, италианският става официален език едва в края на 19ти век.

В течение на времето в италианския език били включени много заемки от различни други езици: старогръцки (за научна терминология), иврит (понятия, свързани с християнските обреди), арабски (търговски, административни, научни и математически термини), средновековен френски, испански, португалски и английски. Заемките от английски са сравнително ново явление и могат да бъдат отнесени към края на 18ти век. След края на втората световна война следва втора вълна на заемки от английски език - главно в областта на финанси, информационни технологии, спорт и технологии (напр. budget, mouse, goal, film).

Италианският език е официален в Италия, Сан Марино, Ватикана (наред с латинския), Швейцария (заедно с немски и френски), както и в някои области на Словения и Хърватско. В Швейцария италиански се говори основно в кантоните Ticino и Grigioni. Освен това, италиански се говори в редица други области, където официален е друг език. Така напр. италиански се говори и разбира от много хора в Малта поради предавания и академични лекции, провеждани на италиански. Същото се отнася и до Албания, където допълнителен стимул за учене на италиански език е фактът, че албанците представляват най-многочислената емигрантска група в Италия. По исторически и географски причини италианският език се говори и в някои области на Франция, както и в някои Африкански страни, бивши колонии - Сомалия, Етиопия, Еритрея, Либия. Не бива да се забравя и факта, че компактни групи италианци, имигрирали в недалечното минало, дават началото на италиански общества в САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Уругвай, Мексико, Австралия, Германия, Франция, Швейцария и Белгия.

В Италия съществуват много романски езици, които се говорят наред със "стандартния" италиански, но те се различават от него както по граматика така и по речников запас. Макар че се наричат "диалекти", тези разновидности са толкова различни, че спокойно могат да претендират да се наричат "езици". Така напр. човек от Милано много трудно може да разбере някой от Неапол, който говори на местния диалект. Все пак, диалектите се използват най-вече в неофициални ситуации, главно в разговори между жителите на дадената област, където се говори местния диалект. В миналото хора, които говорят на диалект, са били считани за ниско образовани и принадлежащи към прослойка с нисък социален статус. В днешно време диалектите се използват много по-рядко и има реална опасност от тяхното изчезване, въпреки че все още има запазени много разлики в произношението или използваните думи.

Италианският език използва 21 букви от латинската азбука. Всъщност, буквите “k”, “j”, “w”, “x” и “y” се използват много рядко - главно в думи от чужд произход и в имена. Италианската граматика е сравнително сложна поради големия брой изключениа от правилата - това прави заучаването на писмения италиански доста трудно. От друга страна, мелодичността на италианския прави изучаването на говоримия език много по-лесна и приятна задача. Произношението не изисква особени усилия, понеже има точно съответствие между писмен и говорим език. Напр. едно от правилата е за произношението на буквата "c" - като "к" пред гласните "a", "o", "u" и пред съгласни и като "ч" ако се намира пред гласните "e" и "i".

Както и на български, в италианския език има две форми на обръщение - неформална (tu) и официална, учтива (Lei), изискващи различни глаголни форми. Неправилната употреба на "tu" може да се възприеме като липса на уважение, но със сигурност ще бъде извинена ако говорящия е чужденец.

Превод на сайта:

Крилати мисли

" Seulement quand le dernier arbre aura été abattu.
Seulement quand la dernière rivière aura été empoisonnée.
Seulement quand le dernier poisson aura été attrapé.
Alors seulement vous comprendrez que l’argent ne peut être mangé !


Само когато последното дърво бъде отсечено.
Само когато последната река бъде отровена.
Само когато последната риба бъде уловена.
Само тогава ще разбереш,че парите не могат да се ядат! "

превод: Севдалина Въжарова


Калкулатор преводи

Език за превода:
Брой страници:
Вид на поръчката:
обикновена, прав превод
обикновена, обратен превод
експресна
Отстъпки:
редовни клиенти (-5%)
студентска (-5%)