Преводачи с английски език
Соня Кръстева

Преводачи с английски език - Соня Кръстева Името ми е Соня Славчева Кръстева-Христова. Завършила съм университет проф. д-р Асен Златаров в Бургас. Дипломирах се като инженер, със специалност технология на силикатите.

След около 5 години работа в научно-изследователска лаборатория, изведнъж осъзнах, че ме влече много повече работата с английски език. Затова кандидатствах в университета във Велико Търново, дипломирах се през 1993 и оттогава се занимавам професионално с преводи.

Започнах като преводач в научен институт, където превеждах от/на английски език научни статии в областта на растениевъдството и животновъдството във всички направления като: генетика, хранене, селекция, развъждане, инженерна генетика.

Междувременно, интересът и любовта ми към езика ме отведоха на специализация в университета в Улвърхемптън, Обединеното кралство. След завръщането ми започнах да търся допълнителна работа от преводачески агенции, която ме въведе в нови терминологични сфери.

В момента работя за строителна фирма като преводач. Работата на фирмата с чуждестранни контрагенти налага преводи на изключително разнообразни документи. Бих изброила само няколко от тях, за да придобиете бегла представа за работата ми, макар че всеки документ е специфичен и труден сам по себе си. Ето някои от тях:

 • технически спецификации,
 • ръководства за потребителя на различни машини,
 • договори,
 • тръжни документи,
 • клетвени декларации,
 • пълномощни,
 • митнически документи,
 • EN (Европейски стандарти),
 • AASHTO (Американски стандарти),
 • счетоводни и икономически документи,
 • одиторски доклади,
 • бизнес кореспонденция и дори трудовото законодателство на Катар.

В същото време продължавам да работя и с преводачески агенции. Мисля, че можете да ми се доверите, защото не само обичам работата си, но я ОБОЖАВАМ.

Информация за преводите от и на английски, които предлагаме: английски преводи

Превод на сайта:

Крилати мисли

" A dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world.

Мечтател е този, който може да открие пътя си единствено на лунна светлина, а неговото наказание е, че вижда зората преди останалата част от света. "

Оскар Уайлд
превод от английски Елица Чаушева


Калкулатор преводи

Език за превода:
Брой страници:
Вид на поръчката:
обикновена
бърза
Отстъпки:
над 50 страници (-5%)
редовни клиенти (-5%)