Преводачи с английски език
Славяна Илиева

Преводачи с английски език - Славяна Илиева

Образование и обучение

ГПЧЕ «Ромен Ролан» -Стара Загора - засилено изучаване на френски и английски. Понастоящем нивото на владеене на езиците е: Английски език ниво B2, Френски език ниво B1.

2004-2009: Великотърновски университет ”Св.св. Кирил и Методий”-специалност „Право”

Трудов стаж

Преводач на свободна практика към Trinita Consult, Milena-M и др.:
Писмени преводи от и на английски и френски език в следните области: право,медицина, астрономия,техническа литература,художествена литература, лична кореспонденция, статии, книги и др.

Информация за преводите от и на английски, които предлагаме: английски преводи

Превод на сайта:

Крилати мисли

" We are all travelers in the desert of life and the best we can find in our journey is an honest friend.

Ние всички сме пътници в пустинята на живота и най-доброто, което можем да открием по време на нашето пътуване е един честен приятел. "

Robert Louis Stevenson
превод: Емилия Станчева


Калкулатор преводи

Език за превода:
Брой страници:
Вид на поръчката:
обикновена
бърза
Отстъпки:
над 50 страници (-5%)
редовни клиенти (-5%)