Преводи от и на холандски език

Агенция за преводи и уеб дизайн Драгомани извършва преводачески услуги по интернет за:


  • преводи от холандски език на български език;
  • преводи от български език на холандски;
на всякакъв вид документи, статии, ръководства, художествени текстове и интернет страници.

Цени за превод от и на холандски

Цената за превод на стандартна машинописна страница текст (1800 символа) от или на холандски език е:

За обикновена поръчка (3-5 работни дни): 18 лв/стр.;

За бърза поръчка (до 3 работни дни): 24 лв/стр.

Проверете цената за превод на текст на или от холандски, като въведете броя страници и изберете приложимите отстъпки в съответните полета в калкулатора вдясно.

Можете да направите поръчка за превод като прикачите файловете за превод към писмото.

Холандски език

Холандски език като майчин говорят близо 22 милиона души, а още около 5 милиона души говорят холандски като втори език. Освен в Холандия, холандският език е официален език в още няколко държави - Белгия (наред с френски и немски), Суринам, Аруба и Нидерланските антилски острови. Холандският език също така стои в основата на т.нар. африканс, който се говори в някои африкански страни, най-вече в Южна Африка и в Намибия.

Холандският език спада към групата на западно германските езици. Като повечето такива езици, в холандските думи често се наблюдава струпване на съгласни. Рекордът държи думата slechtstschrijvend (най-лошо писане) с цели 9 струпани съгласни. В разговорната реч обаче често няколко съгласни звука се обединяват и произнасят като един.

Граматично холандският език много наподобява немския. Така напр. словоредът е еднакъв - подлог-допълнение-сказуемо, като за модалните глаголи важи същото правило като в немския език - модалният глагол идва на втора позиция, а основният глагол - последен. В холандския език има три рода - мъжки, женски и среден, но първите два почти са се слели в общ род. Както и в английския език, съгласуването на прилагателните и окончанията за съществителните са се опростили с времето.

Още една прилика с немския език е наслагването на няколко съществителни за образуване на нова дума с комплексно значение. Една от най-дългите такива думи е wapenstilstandsonderhandeling (преговори за прекратяване на огъня), но в официални документи може да се видят и думи като 30-буквената vertegenwoordigingsbevoegdheid (разрешение за представляване). Въпреки че официалният правопис изисква подобни думи да се пишат слято, в днешно време много хора ги пишат разделено. Понеже подобно разделяне на думите прилича на английския правопис, някои хора наричат тази практика "английската болест".

Холандският език е един от най-богатите на думи - в Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (Речник на холандския език) са записани 430 000 думи. Самият речник е най-големият печатен речник в света, а за създаването му са отнели цели 147 години (от идеята за създаването до първото му издание). Голяма част от думите в холандския език са с немски произход, но има и не малко заемки от гръцки, латински, френски, а особено в днешно време и от английски.

 
 

Крилати мисли

преводи на цитати ляво Tired with all these, for restful death I cry,
As to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimm'd in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplac'd,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgrac'd,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly--doctor-like--controlling skill,
And simple truth miscall'd simplicity,
And captive good attending captain ill:
Tir'd with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.


Смъртта блаженство би била за мен!
Достойнството да не виждам поругано,
Безумеца – от власт опиянен,
А правдата – най-злостно порицана.
Нагиздена в позлата - наглостта,
Честта моминска – жертва на разврата.
“Изкуство” назована пошлостта,
Безочието пък – “икона свята”.
Прекрасното – натикано в калта,
на немощ - сила горда как слугува,
Твореца – със затъкната уста,
На злото в плен доброто да робува.
О, с радост бих приел смъртта, но знам,
Че тежко ще ти бъде, друже, сам.преводи на цитати дясно

66-ти Шекспиров сонет
превод: Татяна Балова


Калкулатор преводи

Език за превода:
Брой страници:  
Вид на поръчката:
обикновена
бърза
Отстъпки:
над 50 страници
(-5%)
редовни клиенти
(-5%)