welcome Запитване за превод или за уеб дизайн? Ние сме винаги на линия:

тел. +359 878 23 32 72
Скайп: dragomaniood


имейл: admin@dragomani.org

Преводи от и на персийски език

Агенция за преводи и уеб дизайн Драгомани извършва преводачески услуги по:

  • преводи от персийски език на български език;
  • преводи от български език на персийски език.

Преводачите ни с персийски език имат опит в превеждането на художествена литература, документи, специализирани, икономически, медицински и др. текстове.

Цени за превод от и на персийски език

Цената за превод на стандартна машинописна страница текст (1800 символа) от или на персийски език е:

За обикновена поръчка (срок за изпълнение 3-5 работни дни):30 лв/стр.;

За бърза поръчка (до 3 работни дни): 40 лв/стр.

Можете да проверите цената за превода на Вашия текст на или от персийски език, като въведете броя страници и изберете приложимите отстъпки в калкулатора вдясно.

Персийски език

Персийският език, наричан още фарси, парси или дари, се говори от около 31 милиона души в Иран, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, както и в някои области на Ирак, Бахрейн и Оман. Съвременният персийски език е наследник на официалният религиозен и литературен език на Сасанидската империя, който от своя страна има своите корени в древния перисийски език, говорен в империята на Ахаменидите.

Персийският език е познат под различни имена в различните страни: "дари" в Афганистан, "фарси" в Иран и "таджики" в Централна Азия и по-специално Таджикистан. Таджики се различава от дари и фарси по азбуката, която използва - видоизменен вариант на кирилицата, докато фарси и дари използват азбука, основана на арабската писменост.

Разговорният персийски силно се различава от книжовния, като разликите обхващат не само фонетика, но и граматика и синтаксис. Освен това, употребата на книжовни форми в разговония език често е неприемлива и дори погрешна.

Персийската азбука се състои от 32 букви, като повечето от тях имат четири варианта за изписване, в зависимост от това в коя част на думата се намират. Няма главни букви, думите се изписват отдясно наляво, а цифрите в по-големите числа – отляво надясно.

Основен проблем в персийската писменост е фактът, че съществуват много омографи – думи, изписвани по един и същи начин, но с различно произношение, произход и значение. При писане не се указват дългите и кратки гласни и това усложнява четенето. Въпреки това, в книжовната употреба на езика съществуват редица правила, които спомагат за правилното предаване на информацията.

Персийският език е играл съществена роля за литературното и научното развитие на източната половина на арабския свят и продължава да оказва своето влияние в редица страни, където персийската литература е на особена почит.

Превод на сайта:

Крилати мисли

" Deserves it! I dare say he does. Many that live deserve death and some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be so eager to deal out death in judgement. For even the wise cannot see all ends.
(Lord of the rings)

Заслужава! Бих казал, че да. Много от живите заслужават смърт и някои от тези, които умират заслужават живот. Можеш ли да им го дадеш? Тогава не бързай със смъртните присъди. Защото дори мъдрите не могат да видят всичко. "

Толкин, Властелинът на пръстените превод: С. Митков


Калкулатор преводи

Език за превода:
Брой страници:
Вид на поръчката:
обикновена
бърза
Отстъпки:
над 50 страници (-5%)
редовни клиенти (-5%)